Transporter

Vi ingår i ett globalt transportnätverk och kan därför ta vara på kunskap, erfarenheter och idéer från världens alla hörn. vilket skapar transportlösningar med bästa möjliga avvägning mellan ekonomiska och ekologiska krav.

Vi håller vad vi lovar
Vi vill hålla en hög kvalitet på våra tjänster. Vi förstår vikten av att ha en fungerande logistik. Därför håller vi tider och kapacitet efter vad vi utlovar.
Detta gäller hela vägen, från bokningen till utförd tjänst.

Kvalitetsmål

  • Transportuppdrag fullgörs enligt kundens önskemål på överenskommen tid
  • Uppdrag utförs enligt gällande bestämmelser och lagar
  • AlGuns Åkeri uppträder korrekt och ansvarsfullt samt följer givna instruktioner

Dessutom skall högsta ledningen säkerställa ett väl fungerande system för kommunikation inom företaget och med företagets kunder. Som ett av måtten på kvalitetssystemets funktion skaffar Alguns åkeri information om kunders uppfattning om huruvida vi har uppfyllt kundkraven eller inte.
Alla våra bilar är utrustade med GPS sändare och överfalls larm detta innebär att vi har konstant uppvakning över våra fordon.

Vi Erbjuder

  • Kundanpassade transporter
  • Express transporter
  • Distributions transporter
  • Tempererade transporter
  • ADR transport
  • Säkra transporter

Kvalitetspolicy

AlGuns Åkeri har som policy att uppfylla kundernas krav på transporterna och beakta deras önskemål så fullständigt som det är möjligt. Genom att sträva efter ständig förbättring och utveckling ökar vi vår kapacitet i full säkerhet dagligen.

Kontakta oss

Växel: 040 61 60 600
E-mail: info@algunsakeri.se

Adressuppgifter

Besöksadress: Skruvgatan 5 | 211 24 Malmö
Postadress: Box 150 37 | 200 31 Malmö

Vårt ansvar

Alla uppdrag utföres i enlighet med vid varje tid gällande Alguns Åkeris:s Uppdragsvillkor samt NSAB 2000.

All and any assignments are carried out in accordance with Alguns Åkeri General Conditions latest version and General Conditions of the Nordic Forwarders Association (NSAB 2000).