Trafiksäkerhet

Begreppet trafiksäkerhet kan innefatta mycket, men det handlar i grunden om kunskaper och inställningar. Det innefattar även utvilade, alkohol- och drogfria förare som kör med krocksäkra, väl underhållna och rättanpassade fordon. Det ligger alltid höst upp på listan hos oss.

Trafiksäkerhetspolicy

  • Alltid följa gällande lagar och regler.
  • Anpassa körning efter trafik, väglag och väderförhållanden.
  • Daglig kontroll av fordonets skick.
  • Regelbunden tillsyn och uppdatering av vår fordonsflotta.
  • Använda modern fordonsteknik och säkerhetssystem.
  • Påtala problem till följd av ovanstående – säg till och skriv förbättringsrapport.

Kontakta oss

Växel: 040 61 60 600
E-mail: info@algunsakeri.se

Adressuppgifter

Besöksadress: Skruvgatan 5 | 211 24 Malmö
Postadress: Box 150 37 | 200 31 Malmö

Vårt ansvar

Alla uppdrag utföres i enlighet med vid varje tid gällande Alguns Åkeris:s Uppdragsvillkor samt NSAB 2000.

All and any assignments are carried out in accordance with Alguns Åkeri General Conditions latest version and General Conditions of the Nordic Forwarders Association (NSAB 2000).