Terminal / Lager

På vår terminal sorterar vi och samlastar gods från flera kunder och samdistribuerar sedan leveranserna till slutkund. Det ger god transportekonomi och minskar miljöpåverkan. Vi erbjuder lagring på terminalerna för att kunna leverera akuta order till kund med kort ledtid. Terminalerna håller en hög säkerhetsnivå med bland annat kameraövervakning av lokaler och portar och moderna larmlösningar.

Vi erbjuder crossdocking dvs sortering och samlastning av produkter som levereras in i olika leveranser. Lastning sker både vid port och sidolastning.

Har du behov av tillfällig eller långvarig förvaring?

  • Omlastning
  • Lastning & Lossning
  • Ompackning
  • Orderplock
  • Etikettering
  • Förvaring

På vår terminal i Malmö erbjuder vi torrlagring!

Kontakta oss

Växel: 040 61 60 600
E-mail: info@algunsakeri.se

Adressuppgifter

Besöksadress: Skruvgatan 5 | 211 24 Malmö
Postadress: Box 150 37 | 200 31 Malmö

Vårt ansvar

Alla uppdrag utföres i enlighet med vid varje tid gällande Alguns Åkeris:s Uppdragsvillkor samt NSAB 2000.

All and any assignments are carried out in accordance with Alguns Åkeri General Conditions latest version and General Conditions of the Nordic Forwarders Association (NSAB 2000).