Miljöarbete

Miljötänkandet befinner sig i centrum för AlGuns Åkeri. Först och främst handlar det om att vi ständigt moderniserar vår bilpark för att vara säkra att våra fordon är godkända för arbetei innerstaden, miljözon.

Vi eftersträvar minskad bränslekonsumtion och reducerade utsläpp bl.a. genom att köra eco driving och minska maximalt på bränsleförbrukningen och utsläppen.

Miljöpolicy

AlGuns Åkeri skall aktivt arbeta för att hålla den högsta miljöprofilen.

  • För att minimera Co2 utsläpp, kör vi enbart med HVO100 diesel.
  • Begränsa miljöpåverkan av vår verksamhet så långt det är praktiskt möjligt och ekonomiskt rimligt
  • Eftersträva ständig förbättring och arbeta i förebyggande syfte
  • Uppfylla de krav som lagstiftningen ställer, myndighetskrav och övriga krav
  • Prioritera leverantörer och samarbetspartner som har en sund och miljömedveten verksamhet
  • Öka alla anställdas miljömedvetande och uppmuntra varje enskild medarbetare att ta ett aktivt miljöansvar

Kontakta oss

Växel: 040 61 60 600
E-mail: info@algunsakeri.se

Adressuppgifter

Besöksadress: Skruvgatan 5 | 211 24 Malmö
Postadress: Box 150 37 | 200 31 Malmö

Vårt ansvar

Alla uppdrag utföres i enlighet med vid varje tid gällande Alguns Åkeris:s Uppdragsvillkor samt NSAB 2000.

All and any assignments are carried out in accordance with Alguns Åkeri General Conditions latest version and General Conditions of the Nordic Forwarders Association (NSAB 2000).