Alguns Åkeri - Årets Unga Företagare 2019

Årets Unga Entreprenör: Guner Ismail, Alguns Åkeri

2019-10-10

Du började med två tomma händer, och idag tio år senare omsätter du 189 miljoner. Varför har du lyckats, tror du?

– Hårt arbete och en enorm vilja att lyckas är några av de viktigaste sakerna när man bygger upp ett företag. Vi strävar ständigt efter att bli bättre på det vi gör och på att utveckla både företaget och våra transporter. Vi står våra medarbetare väldigt nära och har ett sammansvetsat team som jobbar mot samma mål.

Vilka har varit de största utmaningarna?

– Varje fas i utvecklingen av ett företag har sina utmaningar. Under de första åren var det främst att vinna kundernas förtroende och tillit samt att budgetera och strukturera ekonomin i takt med att företaget växte. En annan utmaning var att inte expandera och växa för fort så att den kontroll och kvalitet vi byggt upp under åren, och som gett oss det fina förtroende vi har hos våra kunder, försämrades. Dessutom var det en stor utmaning att med den snabba tillväxttakten kunna leda och motivera medarbetarna utan att behöva tumma på den effektivitet och kvalitet som varit vårt signum från första början.

Hur tänker du kring internationell expansion?

– Vi har kunder från hela Europa men vi utför endast nationella transporter, eftersom det är dem vi har specialiserat oss på och det är här vi har vår marknad. Sverige är ett fantastiskt transportland där vi har stora möjligheter att fortsätta utvecklas och nå de miljömål vi har satt upp. Av den anledningen har vi hittills inte planerat för någon internationell expansion.

Du har byggt företaget så att det inte är beroende av dig i produktionen eller driften. Varför, och hur har du gjort?

– Kunden köper företagets tjänster och inte mina personliga. Varken kunder eller medarbetare ska behöva känna sig beroende av om jag är på plats eller ej. Medarbetarna ska alltid ha samma driv, effektivitet och kvalitetstänk. För att vi ska lyckas finns det tydliga riktlinjer för ansvar och mål uppsatta för samtliga medarbetare. Vi har jobbat stenhårt med att hitta rätt medarbetare för rätt position i företaget, och vi har investerat enormt mycket tid och energi i att utveckla och skapa ett starkt självförtroende i våra medarbetare. Vi jobbar ständigt med deras utveckling och coaching för att sporra dem till att bli ännu bättre. Så länge det finns en vilja att utvecklas finns det möjligheter. Vi är väldigt sammansvetsade, och lojalitet, ödmjukhet och gott samarbete är väldigt viktigt för oss. Vi jobbar tätt tillsammans med och för våra medarbetare och har byggt upp ett unikt och fantastiskt förtroende oss emellan. I gengäld får vi nöjda, drivna, framåt-tänkande, lojala och energiska medarbetare som känner att de betyder oerhört mycket för företaget och dess framtid. Vi ställer upp för varandra.

Hur arbetar ni med hållbarhet och miljö, nu och i framtiden?

– Vi ligger oftast flera steg före när det kommer till hållbarhet och utveckling av företaget. Det är väldigt viktigt för oss att vara marknadsledande och att vara just den transportör som ligger på topp med nya idéer, lösningar och utvecklingar av dagens transporter. Hållbarhet och miljö går hand i hand! Förutom att hela tiden finna nya lösningar på hur vi kan utföra transporter på det mest effektiva sättet måste vi sträva efter att tänka miljövänligt. Samtliga fordon är av den senaste Euro-klassen och kör med HVO100 diesel som bidrar till en kraftig reducering av CO2- utsläppen. I framtiden måste vi måste fortsätta utveckla de traditionella transporterna till att bli mer effektiva, och jag tror även starkt på att vi måste fortsätta utvecklingen av det s.k. fordonståget med lastbil. Genom lättnader från regeringen kan det bli möjligt att köra med fler fordonståg på fler sträckor i landet. Med ett fordonståg kan vi med en lastbil transportera fler enheter än vad vi kan göra idag. Detta är en transportlösning som gör att transporterna blir mer effektiva, kräver färre lastbilar och färre chaufförer, då det råder stor chaufförsbrist i hela Europa. Mitt mål är att bli den ledande transportören på marknaden som utvecklar och kommer med nya transportlösningar, bland annat genom att fortsätta jobba väldigt nära våra kunder och utveckla framtidens transporter tillsammans med dem.

https://www.foundersalliance.com/arets-unga-entreprenor-guner-ismail-alguns-akeri/

Kontakta oss

Växel: 040 61 60 600
E-mail: info@algunsakeri.se

Adressuppgifter

Besöksadress: Skruvgatan 5 | 211 24 Malmö
Postadress: Box 150 37 | 200 31 Malmö

Vårt ansvar

Alla uppdrag utföres i enlighet med vid varje tid gällande Alguns Åkeris:s Uppdragsvillkor samt NSAB 2000.

All and any assignments are carried out in accordance with Alguns Åkeri General Conditions latest version and General Conditions of the Nordic Forwarders Association (NSAB 2000).