Välkommen till Alguns Åkeri

AlGuns Åkeri är er partner för alla transport och logistik utmaningar.

Vårt mål är att bli den miljömässigt mest hållbara transportföretaget i världen. Denna strävan gynnar också våra kunders effektivitet, eftersom minskad miljöpåverkan kräver effektivare transportplanering.

AlGuns Åkeri har som policy att uppfylla kundernas krav på transporterna och beakta deras önskemål så fullständigt som det är möjligt. Genom att sträva efter ständig förbättring och utveckling ökar vi vår kapacitet i full säkerhet dagligen

Kvalitet

AlGuns Åkeri har som policy att uppfylla kundernas krav på transporterna och beakta deras önskemål så fullständigt som det är möjligt.
Genom att sträva efter ständig förbättring och utveckling ökar vi vår kapacitet i full säkerhet dagligen.

Läs mer...

Vi håller vad vi lovar!

AlGuns Åkeri har som policy att uppfylla kundernas krav på transporterna och beakta deras önskemål så fullständigt som det är möjligt.
Genom att sträva efter ständig förbättring och utveckling ökar vi vår kapacitet i full säkerhet dagligen.

Läs mer...

Trafiksäkerhet

Begreppet trafiksäkerhet kan innefatta mycket, men det handlar i grunden om kunskaper och inställningar.

Det innefattar även utvilade, alkohol- och drogfria förare som kör med krocksäkra och väl underhållna fordon med bra däck.

Läs mer...

Kontakta oss

Växel: 040 61 60 600
E-mail: info@algunsakeri.se

Adressuppgifter

Besöksadress: Skruvgatan 5 | 211 24 Malmö
Postadress: Box 150 37 | 200 31 Malmö

Vårt ansvar

Alla uppdrag utföres i enlighet med vid varje tid gällande Alguns Åkeris:s Uppdragsvillkor samt NSAB 2000.

All and any assignments are carried out in accordance with Alguns Åkeri General Conditions latest version and General Conditions of the Nordic Forwarders Association (NSAB 2000).